Sprängning

Vi genomför i dagsläget inte sprängning med dynamit pga. att detta är dyrare och mer komplicerat än bergsspräckning med krutladdningar. Både med tillstånd för förvaring av dynamit samt att tillstånd för att spränga tar längre tid att ansöka om jämfört med krut. Med krut laddnigar går de snabbare att få tillstånd att spränga och omkringliggande byggnader behöver inte besiktigas innan och efter sprängningen.

Är det stora mängder berg som ska sprängas bort är dynamit att föredra.

Bilder på genomförda uppdrag kan ses bland annat på Anund Entreprenad AB på Facebook

Mer info kommer senare