Blue Flower

Stubbfräsning: 

Stubbfräsning: 4000:- inkl. moms för första stubben upp till 50 cm i diameter. Över 50cm tillkommer det 300:- för varje 10 cm

För andra stubben 1025:- inkl. moms upp till 40 cm i diameter. Över 40 cm tillkommer 300:- inkl. moms för varje 10 cm

Vid timdebitering är kostnaden 850:- inkl moms per timme.

Etablering maskiner 2050:- inkl. moms