Blue Flower

Stubbfräsning: 

Stubbfräsning: 3000:- inkl. moms för första stubben upp till 50 cm i diameter. Över 50cm tillkommer det 262:- för varje 10 cm

För andra stubben 923:- inkl. moms upp till 40 cm i diameter. Över 40 cm tillkommer 262:- för varje 10 cm

För timdebitering är kostnaden 750:- inkl moms per timme. Etablering maskiner 2050:- inkl. moms